ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

Το οργανωτικό μας μοντέλο θέτει στο επίκεντρο τη σχέση μεταξύ πελάτη και συμβούλου. Σχεδιάζουμε και διαχειριζόμαστε τις επενδύσεις σας και βρισκόμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο. Η προσέγγισή μας είναι παγκόσμια και εξατομικευμένη, εγγυημένη από ένα δίκτυο εξαιρετικών επαγγελματιών.

Διαθέτουμε προηγμένα εργαλεία ανάλυσης που μας καθοδηγούν τόσο στις φάσεις σχεδιασμού όσο και σε εκείνες της συντήρησης και της μετέπειτα ανάπτυξης. 

Είδη επενδύσεων

Αγορά ακινήτων για προσωπική χρήση
Ανάπτυξη ακινήτων
Συμμετοχή σε επενδύσεις σε μεγάλη ακίνητη περιουσία
Διαφοροποίηση ακίνητης περιουσίας
Φιλοξενία
Εμπορία
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων προς επένδυση
ακίνητα που παράγουν εισόδημα
Αγορά ακινήτων για προσωπική χρήση
Ανάπτυξη ακινήτων
Συμμετοχή σε επενδύσεις σε μεγάλη ακίνητη περιουσία
Διαφοροποίηση ακίνητης περιουσίας
Φιλοξενία
Εμπορία
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων προς επένδυση
ακίνητα που παράγουν εισόδημα
Αγορά ακινήτων για προσωπική χρήση
Ανάπτυξη ακινήτων
Συμμετοχή σε επενδύσεις σε μεγάλη ακίνητη περιουσία
Διαφοροποίηση ακίνητης περιουσίας
Φιλοξενία
Εμπορία
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων προς επένδυση
ακίνητα που παράγουν εισόδημα
Αγορά ακινήτων για προσωπική χρήση
Ανάπτυξη ακινήτων
Συμμετοχή σε επενδύσεις σε μεγάλη ακίνητη περιουσία
Διαφοροποίηση ακίνητης περιουσίας
Φιλοξενία
Εμπορία
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων προς επένδυση
ακίνητα που παράγουν εισόδημα
Αγορά ακινήτων για προσωπική χρήση
Ανάπτυξη ακινήτων
Συμμετοχή σε επενδύσεις σε μεγάλη ακίνητη περιουσία
Διαφοροποίηση ακίνητης περιουσίας
Φιλοξενία
Εμπορία
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων προς επένδυση
ακίνητα που παράγουν εισόδημα
Αγορά ακινήτων για προσωπική χρήση
Ανάπτυξη ακινήτων
Συμμετοχή σε επενδύσεις σε μεγάλη ακίνητη περιουσία
Διαφοροποίηση ακίνητης περιουσίας
Φιλοξενία
Εμπορία
Επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων προς επένδυση
ακίνητα που παράγουν εισόδημα
Οι υπηρεσίες μας

Καρτέλα προφίλ

 1. Δημιουργία προσωπικού προφίλ του πελάτη από τον σύμβουλό μας.
 2. Επιλογή της γεωγραφικής περιοχής και του είδους της επένδυσης με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του πελάτη
 3. Προώθηση του προφίλ του πελάτη σε συμβούλους που δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές με στόχο την αξιοποίηση της καλύτερης επενδυτικής ευκαιρίας

Ανάλυση αγοράς

 1. Ανάλυση και παρακολούθηση των αγορών για τη διασφάλιση της καλύτερης επένδυσης
 2. Προσδιορισμός και πρόταση διαφόρων επενδυτικών ευκαιριών
 3. Επενδυτική προσέγγιση από τη σκοπιά ενδεχόμενων μελλοντικών εξελίξεων

Επιθεώρηση

 1. Διαχείριση της υλικοτεχνικής πλευράς όσον αφορά τη μεταφορά στην προτεινόμενη τοποθεσία
 2. Επιθεώρηση των ακινήτων με τη βοήθεια τοπικού συμβούλου ο οποίος είναι σε θέση να επικοινωνεί μαζί σας στη γλώσσα σας

Διαχείριση της απόκτησης ακινήτου

Διαχείριση όλων των φάσεων του έργου:

 1. Διαπραγμάτευση
 2. Παροχή συμβουλών και διαχείριση των οικονομικών, νομικών, και φορολογικών πτυχών
 3. Προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για τα στάδια πριν και κατά την υπογραφή των συμβολαίων
 4. Αγορά του ακινήτου ή/και οριστικοποίηση των μεθόδων επένδυσης
 5. Πιθανή αναζήτηση μορφών χρηματοδότησης

Διαχείριση ιδιοκτησίας

Διαχείριση ακινήτου μετά την απόκτησή του:

 1. Διαχείριση των διοικητικών πτυχών και των συμβολαίων με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
 2. Τακτική και έκτακτη συντήρηση
 3. Διαχείριση και είσπραξη ενοικίων για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα

Ιδιωτική παροχή συμβουλών

Η συνεργασία σας με τον σύμβουλό μας θα συνεχιστεί στα στάδια που έπονται της αγοράς για:

 1. Έλεγχο και ενοποίηση των επενδύσεων
 2. Ανάπτυξη ενδεχόμενων νέων έργων
 3. Ενδεχόμενες πωλήσεις ή αναπρογραμματισμός των επενδύσεων

Φιλοξενία

Αναπτυξιακά έργα

 1. Βοήθεια στην προκαταρκτική ανάλυση
 2. Υλοποίηση της μελέτης σκοπιμότητας

Επιλογή χειριστή / επιλογή περιουσιακού στοιχείου

 1. Βοήθεια στον εντοπισμό και την επιλογή του διαχειριστή με βάση τις ανάγκες των ιδιοκτητών του καταλύματος
 2. Βοήθεια στον εντοπισμό και την επιλογή καταλύματος με βάση τις ανάγκες της ξενοδοχειακής αλυσίδας
 3. Βοήθεια στη σύνταξη συμβολαίων πώλησης, ενοικίασης, και διαχείρισης
 4. Αξιολόγηση ακινήτων και έργων
Στόχος

Ιδιώτες

Για την αγορά δεύτερης κατοικίας στο εξωτερικό, για αναψυχή ή για επαγγελματικούς λόγους. Ένα σημαντικό εγχείρημα που σας βοηθάμε να αντιμετωπίσετε με απλουστευμένες και ασφαλείς διαδικασίες.


Εταιρείες

Για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ακινήτων, είτε για απευθείας χρήση είτε ως ακίνητη περιουσία της εταιρείας.


Θεσμικοί επενδυτές

Για τράπεζες, ταμεία, και εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών που επιθυμούν να επενδύσουν σε μεγάλη ακίνητη περιουσία. Για τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έργα ανάπτυξης ακινήτων σε διεθνείς αγορές.

Wide choice

In addition to providing personally tailored consulting, WIRE Consulting also maintains an extensive catalogue of opportunities for investment through its Brokerage Area, which includes foreign agencies and a network of Italian agencies authorised to display the “Member of WIRE” logo.

 

All “Member of WIRE” agencies are rigorously selected for their reputation and professionalism and fully trained in international real estate.

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο